Ønsker du å bli datadreven på drift av næringseiendom?

Det er ingen hemmelighet at FDV oppgaver og driftsrutiner bærer preg av mye rutinemessig arbeid. Rutinen er ett resultat av en risikovurdering. Vi velger å kontrollere ventilasjonsanlegget hver eneste morgen, fordi konsekvensene dersom anlegget ikke starter, fort kan være kritiske. Men dersom bygget har 9 ventilasjonsanlegg som er plassert på ulike steder, hvor man gjerne … Continue reading Ønsker du å bli datadreven på drift av næringseiendom?