Day

July 29, 2019
Når vi bygger de nye smarte byggene våre er det en ting jeg mener er lite smart; -Vi kabler fortsatt opp alle temperaturfølere, Co2, VAV, ventiler for varme eller ovner. Her går det med kilometer med kabel, og det er lite fleksibelt. “Leiekontrakter endrer seg fra 8-11 år til 3-5 år, det betyr at den...
Read More