Day

January 21, 2020
Et næringsbygg er avhengig av noen grunnleggende egenskaper som strøm, vann og kloakk. Det er en selvfølge de siste årene at vi også har fiber og Wifi, men hva med data? Kan data spille en like viktig rolle i fremtiden som vann, kloakk og Internett? Proptech står for “Property Technologi, som på norsk er eiendomsteknologi,...
Read More