Day

March 17, 2020
Flere bygg i har Norden har problemer med tørr luft, noe som har godt dokumenterte bivirkninger og kan bidra til virussmitte. Hva kan vi gjøre med det? Diskusjonen rundt befuktning av tilført luft til næringsbygg er stor og komplekst, og jeg skal ikke legge meg ut mot ekspertene på dette, men jeg ønsker å prøve...
Read More