Day

December 22, 2020
Skrevet av Tommy Hagenes og Endre Johannessen Teknologi må løse et problem, dette har vært mantraet Johannessen alltid har med seg når man skal teste teknologi. Sammen har artikkelforfatterne testet hundrevis av sensorer, titalls plattformer og 3D-skannet bygget “Proptech Bergen” med 4 ulike teknologier. Vi er nok ganske forskjellige, der Hagenes er teknofrik er Johannessen mer...
Read More