Day

March 24, 2021
Drift og forvaltning av byggene våre står ovenfor store utfordringer. Vi er en bransje som henger etter teknologisk. Vi er den bransjen som har vært tregest til å adoptere IoT og nye teknologiser, faktisk så ligger jordbruket foran oss ihht McKinsey 2016. Derfor, sammen med Martin McGloing lanserte vi en "spleis" for å samle 800.000...
Read More