Airthings

7 i 1 sensor

Overall in here

Automatiske rapporter på Radon

Getting Diploma

Dashboard med live data

Sport Clubs

Varslinger

Overall in here

Om inneklima

Det er mange helseplager som kan relateres til inneklima, og ofte er det vanskelig å knytte problemet til en spesifikk del av inneklimaet. Det kan være støy, støv, avgasser, temperatur aller andre faktorer. Vi puster inn lufta og den er avgjørende for å kunne være produktiv og frisk.

For å ha kontroll på denne har vi dratt på let etter sensorer som kan overvåke i sanntid samtidig som vi kan få varsling når luften ikke er så bra.

Ved å ha varsling kan man vite når man bør lufte kontoret og ta seg en pause fra et møte. Det er også en god indikasjon og dokumentasjon man kan sende til driftere, vaktmestere og teknisk avdeling på bygg for å kunne avdekke problemer og utfordringer.

Sensorer fra Airthings måler:

  • Radon
  • CO2
  • Luftfuktighet
  • Temperatur
  • Lufttrykk
  • Toksiner og avgasser i luften
  • Lys

7 i 1 sensor

Airthings er et norsk IoT selskap med en dings som har 7 sensorer i samme enhet. Denne måler inneklimaet kan gi ut livedata, rapporter og varsling dersom luften overskrider anbefalte verdier.
Vi har sett nytte av å bruke deres teknologi og sammenstille mot andre data som teknisk driftstid på bygget: Står anlegget på når det er folk i bygget? Står anlegget på når det ikke er folk i bygget?
 

Hva kan dette brukes til?

På Proptech Bergen har vi tatt det enda et steg lengre og bruker teknologien til å styre VAV spjeld og om kontorer skal få luft eller ikke basert på om sensoren mener det er folk i rommet. Resultatene hittil har vært veldig gode.