EC Dashboard

Verktøyskassen for ditt næringsbygg

Hva er Utfordringen?

Tekniske anlegg er utdaterte, dyre i drift og støtter ikke ny teknologi. Vi har lite eller ingen informasjon fra bygget om energi forbruk, inneklima, bruksmønster eller andre uønskede hendelser som oppstår mellom hver rutinesjekk fra driftspersonell.

Løsningen?

Et åpent Dashboard som samler og presentere alle nødvendige data vi trenger for å drifte og vedlikeholde bygget på en mest mulig bærekraftig måte. Her har vi allerede et bredt utvalg av sensorer fra forskjellige leverandører i vår digitale verktøy kasse og felles for alle er at de er “proptech tested”

Hvordan fungerer EC Dashboard?

Vi mener at teknologi skal løse problemer og/eller tilføre verdi for gårdeier og leietaker. Næringsbygg er ikke like og utfordringene som skal løses er ikke generiske. Vi introduserer derfor vår “Digitale verktøyskasse”. Her samler vi alle de beste tilgjengelige teknologiene i markedet, om det er energiutfordringer, dårlig inneklima eller ønske om en digital tvilling så samler vi alt i EC Dashboard. På denne måten har du full oversikt på ditt bygg. 

Få en personlig demo

Finn et tidspunkt i vår kalender som passer for oss begge så gjennomfører vi en personlig gjennomgang av systemet og svarer på spørsmål som dere evt måtte ha

 • Gjennomgang av systemet
 • Case presentasjon fra ulike kunder
 • Hvordan få verdi av systemet
 • Hvordan komme i gang og en oppfølging

Hva sier kundene våre?

 • Energy Control er tilstedeværende og fremoverlent rådgiver, med en bred on unik “teknisk verktøyskasse” med det beste innen “Proptech” og Eiendomsteknologi. 

  Mats Bremerthun
  Prosjektleder - Erstad & Lekven
 • Verktøykassen vi tar i bruk har en fornuftig prisklasse og vi kan etter målinger over en periode gjøre gode vurderinger over hvilke ytterligere tiltak som kan gjøre byggene «friskere» og mer bærekraftige. 

  Bente Haugsdal
  Daglig Leder - Angarde AS
 • Dette gjør det så enkelt å installere og bruke sensorteknologi som gir innsikt i inneklima i et næringsbygg, for å kunne justere og optimalisere anleggene.

  Christine Karhs
  Pål Karhs Eiendom
 • Vi har endelig fått den digitale verktøyskassen som løser alle våre problemer. I 2021 skal vi digitalisere 300 bygg og målet er 1000 bygg innen 2023

  Endre Johannessen
  Leder Innovasjon - Toma
 • EC Dashboard tilfører merverdi ved å implementere fremtidsrettede hjelpeverktøy som øker effektiviteten, og reduserer usikkerhet og risiko fra prosjektfase til driftsfase.

  Kort oppsummert: fremoverlent, nytenkende og ambisiøs- men trygg, oppdatert og kvalitetsorientert.

  Eivind Sæten Bengtson
  DNB Næringseiendom - Prosjektsjef | Utvikling og digitalisering
Det hele starter med

Dashboard

«Vår digitale platform/dashboard»

På samme måte som at en snekker trenger mange forskjellige verktøy når man skal bygge et hus, trenger vi forskjellige verktøy når vi skal løse ulike utfordringer på et bygg. Det finnes veldig mye god teknologi som kan gi oss ulik innsikt på hvordan bygget fungerer i praksis.

Det kan være energianalyse, data om inneklima eller data fra bygg og byggetekniske installasjoner. Før vi finner de riktige verktøyene trenger vi en verktøykasse, Altså en plass å samle de forskjellige digitale verktøyene.  Med en velfylt verktøykasse kan vi alltid velge den beste teknologien ut fra hvilke utfordring som skal løses.

 

Den beste teknologien finner vi gjennom testing i bygg som er i bruk, og det er jo nettopp det vi har gjort på Proptech Bergen fra dag 1. Her har vi utviklet en «living lab», og bare de beste teknologiene får plass i vår “digitale”verktøykasse, slik at vi kan ta disse med oss til gårdeierne, og deres eiendommer.

Hjerterytmen til bygget

Energi

Norge har allerede innført smarte målere. Dette gir en unik mulighet for alle bygg der ute som på enkelt måte kan få et energioppfølgingssystem (EOS).

I følge Enova vil EOS gi oss en besparelse på mellom 3-5% (av og til mer) ved at feil i drift og tekniske anlegg avdekkes tidligst mulig. I tillegg ser man gjerne en energibesparelse på 5-10% ved enkle grep.

Enova mener også at med EOS verktøyet kan driftspersonellet avdekke og dokumentere dårlige løsninger, forslå driftsforbedringer, delta i planlegging av endringer, etterprøve tiltak og synliggjøre sin egen rolle langt bedre enn uten EOS.

Ventilasjon

"SD-light"

80 % av bygg står med smarte ventilasjonsanlegg, men de er kun smarte for seg selv. Vi har utviklet en boks som tilknytter alle kompakt aggregater rett til vår verktøyskasse! Gå aldri glipp av en alarm, feil tidskalender, stopp eller energilekkasjer i ditt bygg!

Digital tvilling

3D-skanning

På en dag med scanning kan du få en digital tvilling av ditt bygg i form av en 3D scan. 

Våre kunder bruker scan til å vise lokaler til potensielle leietakere, digital befaring med oppgradering og digital tvilling hvor vi legger inn sensordata inn i tegninger. Kunder kan også bruke dette til å fremvise produkter med beskrivelser og linker. 

Man kan legge 3D visualisering på egne nettsider, på finn.no eller beholde de lukket på egen server. 

Balansen mellom produktivitet og energieffektive bygg

Inneklima

Vi bruker 90% av tiden vår innendørs. God luftkvalitet gjør ansatte og studenter fornøyde, sunnere og mer produktive. Studier har vist 58% reduksjon i sykefravær hos ansatte og 101% forbedring i beslutningsprosesser. Å forstå hva som er i luften kan hjelpe deg med å optimalisere ventilasjonen og vedlikehold av bygninger basert på behov, noe som resulterer i energibesparelser.

www.worldgbc.org
https://green.harvard.edu

Adgangskontroll

Digital tilgang med mobilen

I en tid hvor man har mobilen med seg til en hver tid er det naturlig at også tilgang til arbeidsplassen er koblet til mobilen.
Dette gjør det trygt og letter arbeidet med å administerere tilgang.
IoT har muliggjort at man kan enkelt oppgradere et eksisterende inngangsystem med digitale nøkler

Mennesketelling

Å vite hvor mange mennesker som er på bygget ditt kan gi deg en høy verdi og bidra til styre bygget ditt riktig. 
Men hvor nøyaktig trenger dette å være? Har du lov å bruke kamera? Her kommer “verktøyskassen prinsippet” inn, vi har 6 ulike måter å telle mennesker på, alt etter ditt behov!

Det trygge valget

Vannvakt

60% av alle skader i bygg er grunnet fukt, råte og vannskader. Ved å installere vannsensorer på utsatte steder som ved tekniske installasjoner, kaffemaskiner, kjøkken og andre utsatte steder kan man sikre seg for uheldige hendelser på et tidlig tidspunkt, og på den måten redusere skadeomfanget.

Vi har laget en kalkulator for at du kan estimere hva det vil koste med sensorer for deg.

Vi henter alle åpne data

Elhub data

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part.

EC Dashboard har en integrasjon som gjør at vi kan hente all historisk data for ditt bygg, og kombinere dette med sanntidsdata.

Oppgaver og dokumentasjon

"FDV light"

Svært få bygg har gode FDV systemer. Og svært få bruker de systemene som er der ute. Vi har laget en forenklet FDV modul som gjør at du kan bruke det beste fra eiendomsteknologi og rutiner for å effektivisere din hverdag på en systematisk måte. 

Energiledelse prosjekter

Vi har laget en modul som gjør energiledelse letter. Her jobber du i et system, med alle dine data, FDV-oppgaver og ENØK tiltak. 

Hjerterytmen til bygget

Renovasjon

Avfall er en kilde til utslipp av klimagasser. God avfallshåndtering
kan redusere utslippene, blant annet gjennom energiutnyttelse ved
forbrenning og materialgjenvinning. Vi hjelper deg å knytte deg til dine åpne data fra renovasjonsselskapene. 

Jeg vil vite mer

Vi kontakter deg for å gi litt mer info og få tilgang til systemet