Våre E-bøker

Innsikt

Overall in here

Refleksjoner

Getting Diploma

Læring

Sport Clubs

Hvordan komme igang

Overall in here

-

 

-

-

 

 • Utfordring
 • Byggebransjen må ta ansvar
 • Intensjon
 • Introduksjon
 • Forhistorie
 • Lokal styring og sky
 • Topologi – Hvordan er tekniske anlegg bygget opp?
 • Protokoller
 • API
 • MQTT
 • BACNET/MODBUS

 

Proptech for Nybegynnere

Teknologier

som IoT, kunstig intelligens, skybaserte løsninger og VR

Typiske bruksområder for PropTech, blant annet behovsstyrt bygningsvedlikehold og effektiv energiledelse

Eksempler på bruk av eiendomsteknologi i Norge

Hvordan du kan komme i gang med PropTech - nå!

-

 

-

-

 

 • Utfordring
 • Byggebransjen må ta ansvar
 • Intensjon
 • Introduksjon
 • Forhistorie
 • Lokal styring og sky
 • Topologi – Hvordan er tekniske anlegg bygget opp?
 • Protokoller
 • API
 • MQTT
 • BACNET/MODBUS

 

Veileder

40%

40% av all energiforbruk og CO2 utslipp kommer i fra Bygg

80%

av alle bygg vi skal ha i 2050 er allerede bygget. Det er ikke bærekraftig å rive for å bygge nye pluss eller passivhus. Vi må gjøre det beste ut av det vi har

Bærekraftig rehabilitering

Veilederen skal være en guide til hva man kan gjøre for å få et eksisterende bygg litt smartere og på den måten også forlenge levetiden på bygget og redusere energiforbruket

Digitalisering og hva man skal velge

Veilederen gir ingen fasit på hvilket system man skal velge da man har ulike budsjett og ulike behov. Veilederen skal dog gi leseren en forståelse og en bestillerkompetanse slik at man rigger bygget for fremtiden.

 • Teknologi

 • Satsing

 • Realiteten

 • Case

 • Hvordan

  • Verktøykasse

  • Hjerterytme

  • Vannlekasjer

  • 3d-modell

  • Inneklima

5 Tips for å digitalisere næringsbygg

Refleksjoner

Guiden tar deg gjennom noen refleksjoner ansatte i Energy Control har gjort etter å ha vært med i proptech industrien siden sitt inntog i Norge. 

Guiden gir deg 5 tips på hvordan digitalisere næringsbygg

Case

Guiden tar deg med på noen ulike selkaper som har satset på digitalisering, hvordan de har gjort dette og hvilke gevinster det har for de.

Hvordan og hvorfor

Lesingen skal gjøre at man får en forståelse for hvordan man skal starte digitaliseringsreisen og hva som kan være nyttig

Verktøyskassen

Vi jobber ut fra et tankesett om at man må ha en verktøyskasse med seg for å løse ulike behov på ulike bygg. I guiden får vi gjennom de 5 verktøyene vi mener kan gi god verdi og som har en investeringskostnad vi mener passer til de fleste bygg.