Energi – Hjerterytmen til bygget

3-5%

besparelse på at feil avdekkes tidligere med Sensorikk og innsikt (Enova)

5-10%

besparelse fordi driftspersonellet avdekker og dokumenterer dårlige løsninger, forslår driftsforbedringer, og etterprøver tiltak tidligere (Enova)
Sanntids

Energimåler

Sanntidsdata på bygget ditt gjør at vi vet nøyaktig hva som skjer, til enhver tid! Når starter tekniske anlegg, når stopper det, og bruker vi riktig energi? Overvåkning i sanntid gir et bilde på byggets tekniske helse som man tidligere ikke har kunne sett. 

Mange av våre kunder har gjort besparelser allerede første året som har vært mye høyere enn investeringskostnaden. Dette har også bidratt til å forlenge tekniske komponenter. 

ELHUB

Norge har som nasjon besluttet å installere ElHub på alle bygg i Norge. Dette betyr at man kan ta ut historiske timesverdier på bygg på inntil 3 år tilbake

Sammenligne årets forbruk mot fjordårets

Overall in here

Data hvert 2. sekund

Getting Diploma

Dashboard med live data

Sport Clubs

Bistand til tolking

Overall in here

Hvordan kan energidata forlenge levetiden på bygg?

Smarte målere har gitt oss lett tilgjengelige data om energiforbruk, men de har sine ulemper.

Det er en kjensgjerning at byggene våre står for ca. 40 prosent av energiforbruket vårt. Vi har også i mange år snakket om EOS (Energioppfølgingssystemer) og hvordan alle bygg har et enormt potensial for å spare energi.

I 2019 startet utrulling av smarte målere som bidragsyter håpet skulle være et unikt verktøy for energiledelse, slik at ikke bare de største og nyeste byggene våre har dette. Da vi vet at 80 prosent av bygningsmassen skal bestå i 2050, må vi også få med oss eksisterende bygningsmasse.

Dette er ikke noe vi kan bygge oss fra, vi må være bakoverlente og tenke på eksisterende bygningsmasse.