Energi – Hjerterytmen til bygget

Sanntids

Energimåler

Sanntidsdata på energi gjør at vi vet nøyaktig når ting på bygget starter. Det betyr også at vi ser om det er komponenter som ikke starter til rett tid. Overvåkning i sanntid gir et bilde på byggets tekniske helse som man tidligere ikke har kunne sett. 

Mange av våre kunder har gjort besparelser første året som har vært mye høyere enn investeringskostnaden. 
Dette har både vært besparelser av å redde tekniske komponenter, reduserte energiutgifter til redusering av effekttopper slik at man kan få lavere nettleie

ELHUB

Norge har som nasjon besluttet å installere ElHub på alle bygg i Norge. Dette betyr at man kan ta ut historiske timesverdier på bygg på inntil 3 år tilbake

Sammenligne årets forbruk mot fjordårets

Overall in here

Data hvert 2. sekund

Getting Diploma

Dashboard med live data

Sport Clubs

Bistand til tolking

Overall in here

Hvordan kan energidata forlenge levetiden på bygg?

Smarte målere har gitt oss lett tilgjengelige data om energiforbruk, men de har sine ulemper.

Det er en kjensgjerning at byggene våre står for ca. 40 prosent av energiforbruket vårt. Vi har også i mange år snakket om EOS (Energioppfølgingssystemer) og hvordan alle bygg har et enormt potensial for å spare energi.

I 2019 startet utrulling av smarte målere som bidragsyter håpet skulle være et unikt verktøy for energiledelse, slik at ikke bare de største og nyeste byggene våre har dette. Da vi vet at 80 prosent av bygningsmassen skal bestå i 2050, må vi også få med oss eksisterende bygningsmasse.

Dette er ikke noe vi kan bygge oss fra, vi må være bakoverlente og tenke på eksisterende bygningsmasse.