Kommune

Hvordan starte digitaliseringsreisen som kommune.

Det er en utfordring til tider å få alle ombord på et større digitaliseringsprosjekt i både private og offentlige organisasjoner av en viss størrelse.

Vi ønsker å bidra til å lette på kompleksiteten og starte prosjekter av en mindre størrelse slik at man kommer i gang med prosjekter som kan skape verdi og som man kan skalere på.

Inneklima

Den letteste veien å starte med digitaliseringen er å overvåke inneklima. Med sensorer kan man sette opp måling og varsling ved dårlig inneklima. En pakke på 4 enheter som kan plasseres på møterom, fellesareal eller kontorer med dårlig luft kan brukes i et område på 1000kvm. 

Kroppen er en utrolig maskin som virker bra, men blir påvirket av miljøet rundt oss. Forskning viser at kognitive evner kan reduseres med så mye som 50% ved å arbeide i dårlig inneklima.

Inneklimapakken inkluderer rapporter på både radon og inneklimaet slik at man kan ha dokumentasjon dersom man har behov for å klage på inneklima. Rapporter vil også kunne være et underlag for en eventuell feilsøking slik at det går hurtigere å finne eventuelle feil.

Varslingsfunksjonen er god å ha på møterom og tilsvarende.

En del av digitaliseringen er å kunne unngå å jobbe i lukkede systemer og siloer. Gi alle tilgang på data slik at man kan gjøre rette beslutninger.
Når det gjelder inneklima har vi inkludert QR koder slik at man lett kan dele disse på møterom og felles areal slik at andre også kan få tilgang på data og at vi kollektivt kan gjøre gode beslutninger.

Lette på andre områder:

Ved å flytte arbeid med rapport på inneklima til å bli digitalt samt fremvisning av data på QR koder er det mindre klager på temperaturer og dårlig inneklima som er grunnløse, man kan flytte kontorer internt basert på det klima man foretrekker.

Isfjellet:

Det å starte på et slikt prosjekt gir så mye mer til organisasjonen enn kun en sensor.
Det er et isfjell av virkninger:
Løsning på problemet:
Det er viktig at man velger teknologi som skal løse en konkret utfordring eller behov. Om ikke blir det bare «nok en dings eller sensor». En slik ting kan være sykefravær, hodepine, klager på inneklima eller kartlegging av bruksmønster. 

Effektivitet:

Ved å installere sensorikk som er koblet til lagring er det lett å kunne kartlegge status og letter arbeidet med å feilsøke. Et prosjekt vi gjennomførte var kartlegging av feilstyrt ventilasjon på en etasje på et næringbygg som var ommøblert og delvis tomt i flere år.

Basert på data fra 30 sensorer kunne man redusere feilsøkingsperioden, måleperioden og tiltak fra 3 uker med 4 mann til 3 dager med 2 mann. I etterkant har man brukt sensorikken til å overvåke kvalitet på inneklima i de ulike årstidene, og gjort tiltak basert på Covid-19 bruksmønsteret på kontoret. 

Lette på andre områder: Ved å flytte arbeid med rapport på inneklima til å bli digitalt samt fremvisning av data på QR koder er det mindre klager på temperaturer og dårlig inneklima som er grunnløse, man kan flytte kontorer internt basert på det klima man foretrekker.

Infrastuktur

På et større prosjekt hvor man installererte 30 sensorer på 30 bygg har man nå lagt inn VAV spjeld til hvert kontor. Covid-19 har ført til at flere velger å bruke hjemmekontor og jobber på nye tider som kvelder eller kortere dager på kontoret. For å kunne gi frisk luft til alle som er på jobb på ulike tider samtidig som man skal være energi effektiv har man valgt å installere Luker som åpner og lukker tilgangen på frisk luft på hvert kontor basert på om inneklimasensorikken dektekterer om det er personer i rommet.  Dette gjør at man kan sørge for at det er frisk luft på alle rom med folk uten å måtte varme hele bygget når kun et fåtall av kontorer er bemannet. 

Læring i organisasjonen

Ved at man har tilgang til varsling, QR koder og rapporter vil det gi en innsikt i organisasjonen på nytten av teknologi, hvordan man tar i bruk QR koder med mer. QR koder kan da videre brukes til så mangt. Eksempelvis til å varsle rett person ved feil på printere, kaffemaskiner eller lyspærer som må byttes ut. 


Det er kult med sensorer som man trykker på, men i mange tilfeller kan QR koder gjøre samme nytte.

 

Energy Control fikk sammen med Airthings sin product manager en sak i TU.no om QR koden som byggets mest allsidige sensor.  https://www.tu.no/artikler/kan-qr-koden-vaere-den-hotteste-sensoren-i-naeringsbyggene-vare/499065