Airthings

Det er mange helseplager som kan relateres til inneklima, og ofte er det vanskelig å knytte problemet til en spesifikk del av inneklimaet. Det kan være støy, støv, avgasser, temperatur aller andre faktorer. Vi puster inn lufta og den er avgjørende for å kunne være produktiv og frisk.

For å ha kontroll på denne har vi dratt på let etter sensorer som kan overvåke i sanntid samtidig som vi kan få varsling når luften ikke er så bra.

Ved å ha varsling kan man vite når man bør lufte kontoret og ta seg en pause fra et møte. Det er også en god indikasjon og dokumentasjon man kan sende til driftere, vaktmestere og teknisk avdeling på bygg for å kunne avdekke problemer og utfordringer.

7 i 1 sensor

Airthings er et norsk IoT selskap med en dings som har 7 sensorer i samme enhet. Denne måler inneklimaet kan gi ut livedata, rapporter og varsling dersom luften overskrider anbefalte verdier.
Vi har sett nytte av å bruke deres teknologi og sammenstille mot andre data som teknisk driftstid på bygget: Står anlegget på når det er folk i bygget? Står anlegget på når det ikke er folk i bygget?
 

Hva kan dette brukes til?

På Proptech Bergen har vi tatt det enda et steg lengre og bruker teknologien til å styre VAV spjeld og om kontorer skal få luft eller ikke basert på om sensoren mener det er folk i rommet. Resultatene hittil har vært veldig gode.

Sensorer fra Airthings måler:

Radon

Radon er en usynlig gass som dannes i jordskorpen. Den omgir oss alle, og er en del av luften vi puster inn.

Radon er hovedårsaken til lungekreft blant ikke-røykere. Lungekreft forårsaket av radon dreper flere mennesker enn husbranner og karbonmonoksid til sammen.

CO2

Karbondioksid eller CO2 er en naturlig klimagass og ufarlig i små mengder, men når nivåene stiger kan det påvirke produktivitet og søvn. CO2 Innendørs produseres via luften vi puster ut og nivåene blir mer konsentrerte med lite ventilasjon eller utlufting.

Luftfuktighet

Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp som finnes i luften. Relativ luftfuktighet måler vannmengde i luften i forhold til den maksimale mengden vanndamp (fuktighet). Jo høyere temperatur, jo mer vanndamp klarer luften å holde på. Relativ luftfuktighet er et typisk uttrykk du ville hørt på værmeldingen om morgenen. 

Temperatur

Å måle temperatur er viktig med tanke på et optimalt inneklima, og for å kunne gi en rapport til leietakere om de klager på at det er for kaldt eller for vamt.

 

Lufttrykk

Trykket i luften

Toksiner og avgasser i luften

Flyktige organiske forbindelser.

Lys

Gir indikasjon på tilstedeværelse og bruk av plass. Dette kan være smart med tanke på å se hvor mye et møterom blir brukt.