Risikoanalyse

Risikoanalyse:

Analysen gjelder for:
Selskap:
Bygg:Vurderinger som er blitt gjennomført i denne analysen er en vurdering som er blitt gjort basert på hvor stor sannsynlighet for at et system skal feile eller har behov for justeringer eller service samtidig som konsekvenser av at noe hender med system, tjeneste eller produkt. Basert på dette er det blitt oppført et tilsyn enten ukentlig, månedlig, kvartalsmessig, halvårlig eller årlig. Dersom man har funn som er unormale skal dette dokumenteres med tekst og evt bilde/video samtidig som man skal vurdere om man trenger hyppigere tilsyn eller må gjøre andre tiltak.

Hvor ofte ser man for seg at man bør rydde søppel fra eiendom både inne og ute?
Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg å gjennomgå Energy Control Dashbord?
Dette begrunnes med:

Antall Ventilasjonsanlegg i dag:

Hvor ofte ser man for seg at man bør gjennomgå ventilasjon?
Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør inspisere at lys virker på bygget?

Dette begrunnes med:

Antall Tekniske rom:

Hvor ofte ser man for seg at man bør inspisere teknisk rom?
Dette begrunnes med:

Antall vannmålere:

Hvor ofte ser man for seg at man bør lese av vannmålere?

Dette begrunnes med:

Antall energimålere:

Hvor ofte ser man for seg at man bør lese av energimålere?

Dette begrunnes med. Det som er viktig å passe på er:

Hvor ofte ser man for seg at man bør undersøke brannteknisk utstyr som slukkere og sprinkleranlegg?

Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør undersøke uteområdet?

Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør kontrollere sanitærutstyr som toalett, vasker, sluk og dusjer?

Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør kontrollere vinduer og dører?

Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør kontrollere tilfluktsrom og nødlys?

Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør kontrollere nødlys?

Antall heiser:

Hvor ofte ser man for seg at man bør kontrollere heis?
Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør ha service på ventilasjon?

Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør ha service på kjølemaskin?

Dette begrunnes med:

Hvor ofte ser man for seg at man bør ha internkontroll elektro (IK Elektro)?
Dette begrunnes med: