Unloc

Digital nøkkel

Getting Diploma

Kobles på eksisterende system

Overall in here

Gjestetilgang

Sport Clubs

Oversikt

Overall in here

Digitale nøkler

I en tid hvor man har mobilen med seg til en hver tid er det naturlig at også tilgang til arbeidsplassen er koblet til mobilen.
Dette gjør det trygt og letter arbeidet med å administerere tilgang.
IoT har muliggjort at man kan enkelt oppgradere et eksisterende inngangsystem med digitale nøkler. 
Jeg vil vite mer

UNLOC

Norske Unloc har sammen med Energy Control laget et oversiktsdashbord slik at man lett kan administere nøkler og tilgang. Dette både til ansatte, men også til servicepersonell eller aktører som trenger adgang i korte eller lengre perioder. 

Når man skal ha tilgang og hvor lenge styres enkelt fra mobilen eller fra dashbordet. Det er også mulig å få opp varsel slik at man vet når nøkler brukes.

Bruksdata kartlegges og nøkkeltal visualiseres i dashbordet. 

En installasjon kan bli gjennomført på kort tid slik du kan se på videoen under. 

Airthings

Det er mange helseplager som kan relateres til inneklima, og ofte er det vanskelig å knytte problemet til en spesifikk del av inneklimaet. Det kan være støy, støv, avgasser, temperatur aller andre faktorer. Vi puster inn lufta og den er avgjørende for å kunne være produktiv og frisk.

For å ha kontroll på denne har vi dratt på let etter sensorer som kan overvåke i sanntid samtidig som vi kan få varsling når luften ikke er så bra.

Ved å ha varsling kan man vite når man bør lufte kontoret og ta seg en pause fra et møte. Det er også en god indikasjon og dokumentasjon man kan sende til driftere, vaktmestere og teknisk avdeling på bygg for å kunne avdekke problemer og utfordringer.

Sensorer fra Airthings måler:

  • Radon
  • CO2
  • Luftfuktighet
  • Temperatur
  • Lufttrykk
  • Toksiner og avgasser i luften
  • Lys