Ventilasjon

Smart Ventilasjonsanlegg

Få innsikt på kanskje den viktigeste komponenten i bygget ditt! Overvåk både inneklima og energiparameter

  • Historisk data på temperatur
  • Oversikt over hvor energieffektivt ditt ventilasjonsanlegg er
  • Lettfattelig oversikt i sanntid
  • Alarm ved feil og avvik
Hvordan starte?

Løsninger

Smart Ventilasjon IoT

Plug and play

Vi bruker industrielle sensorer som monteres ved bruk av klistremerke. Med en batterilevetid på over 10 år er dette en enkel installasjon man kun trenger å gjøre en gang. Ingen kabling eller autoriserte installatører.
Dette passer til absolutt alle ventilasjonsanlegg

EC HVAC Controller

Ved kompaktaggregat

Dersom man har et standard kompaktanlegg fra Novema, Swegon Gold, Exhausto, IV Produkt kan vi hente ut alle eksisterende data på bygget. Dette fordrer gjerne at aggreagatet er under 12 år gammelt. 

EC Komponenter

Overvåkning av fjernvarme

Dersom man også ønsker å måle andre komponenter slik som varmekurser kan vi enkelt suplementere med klistremerke sensorer. 

Hvorfor så mye fokus på ventilasjon

Hovedgrunnen til å ventilere er å tilføre ren og frisk luft, samt fjerne fukt, lukt og radon i bygget. I tillegg skal ventilasjon fjerne forurensede stoffer i bygget og som kommer fra mennesker, dyr, materialer og aktiviteter fra bygning. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig – den skal ikke forårsake helseplager.

Nye næringsbygg bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til ventilasjonen i næringsbygget. Målet er et energieffektivt bygg med godt inneklima. For å sikre et godt inneklima kreves energieffektive ventilasjonsløsninger som tilfører ren og frisk og som fjerner brukt og forurenset luft. 

Det mest vanlige varmgjennvinningssystemet for næringsbygg i dag er roterende varmgjenvinner. Den er laget av en rund rotor i aluminium som er utformet slik at den består av mange små kanaler gjennom hjulet. Rotoren sitter inne i ventilasjonsaggretatet og dreier rundt i en fast hastighet når anlegget er i drift. Hjulet er delt på midten slik at varm inneluft fra boligen blåser igjennom den ene delen og kald uteluft blåser igjennom den andre delen.

Vi overvåker alle de viktige komponenter i ventilasjonsanlegget slik at du bruker riktig energi og får riktig inneklima!